Podmínky používání

Podmínky

  • Vstupem na tyto webové stránky (dále jen “web”, nebo “Nejlepší kasina”), souhlasíte s těmito podmínkami používání, všemi platnými zákony a předpisy v místě vašeho působení, a jste plně zodpovědný za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s některou z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály zde obsažené jsou chráněny příslušnými autorskými právy a ochrannými známkami.

Licenční ujednání

Povolení je uděleno dočasně stáhnout kopie materiálů (informace nebo software) z tohoto webu pro osobní a nekomerční účely. Takto udělená licence není převodem vlastnického práva a na základě této licence nesmíte:

  1. upravovat nebo kopírovat materiály
  2. používat materiály pro komerční účely, nebo pro jakýkoliv veřejný záměr ( komerční či nekomerční )
  3. pokoušet se o dekompilaci nebo zpětné dekódování jakéhokoli softwaru obsaženého na webu
  4. odstranit jakýkoli copyright či jiná vlastnická práva z materiálů
  5. přenést materiály na jinou osobu nebo kopírovat materiály na jakémkoliv jiném serveru.
  6. tato licence končí automaticky, pokud porušíte kteroukoliv z těchto podmínek a může být vypovězena kdykoliv a to i bez určení důvodu.

Herní licence

  • Licencování her je chráněno partnerskou dohodou mezi webem a příslušným provozovatelem online her.

Omezení

  • Web v žádném případě nenese zodpovědnost za škody vyplývající z použití nebo nemožnosti použití obsahu. Web má pouze informační charakter. Uživatelé nemohou přijít k zisku a stejně tak ani ke ztrátě. Web nevyžaduje platnou herní licenci.

Úpravy a aktualizace Podmínek použití

  • Nejlepší kasina mohou aktualizovat tyto podmínky kdykoli, bez předchozího upozornění. Používáním tohoto webu souhlasíte s aktuální verzí těchto podmínek

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 16. května 2018. Poslední revize těchto podmínek byla provedena dne 18. května 2018